Modules

Syntri is modulair opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat wij oplossingen bieden voor elk proces. Syntri is schaalbaar en eenvoudig aan te passen aan uw omgeving. Onderscheidend is de geïntegreerde workflowmodule, de managementmodule biedt realtime inzicht in door uzelf gedefinieerde key performance indicators.

Hieronder vindt u een overzicht van alle modules. Wilt u meer weten over de geboden functionaliteit binnen de modules? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de modules binnen Syntri!

Relaties

Bedrijven / relaties

Eén stambestand voor klanten, leveranciers, prospects, contacten, etc
Meerdere adressen per relaties (bezoek-, post-, en afleveradressen)
Postcodetabel t.b.v. adressering
Ongelimiteerd aantal contacten koppelen
Stamgegevens verkoop
Stamgegevens inkoop
Financiele stamgegevens
Marketinggegevens (marktsegmentatie, verkoopgroepen, categorieen)
Direct inzicht in alle gekoppelde zaken (acties, offertes, orders, facturen, etc)

Contactpersonen

Relatieoverstijgend inzicht in uw contactpersonen
Persoonsgegevens
Zakelijke gegevens
Mogelijkheid tot vastleggen periodieke contactmomenten
Organogram
Samenstellen lijsten t.b.v. mailingen

Documenten & bijlagen

Eenvoudig toevoegen via drag en drop
E-mail integratie (beantwoorden / doosturen mail)
Koppeling multifunctional / scanner
Outlook Addin t.b.v. toevoegen bijlagen
Categoriseren van bijlagen (verkennerstructuur)
Statusbepaling van bijlagen
Beschikbaar binnen vrijwel iedere module (relaties, offertes, projecten, etc)
Standaard MS Word templates

Verkoopaanvragen

Voorcalculaties (stuklijsten)

Gedetailleerde kostprijscalculatie van uw product
Materialen
Bewerkingen
Uitbestedingen
Lumpsum kostenregels
Gedetaileerde verkoopopslagen (per onderdeel of over het geheel)
Import mogelijkheden (MS Excel, PDM systemen, etc)
Revisies

Verkoopoffertes

Vastleggen stamgegevens
Opvolging
Offerterevisie mogelijkheid
Meerdere offertetemplates
Concurrenten
Offertevoorwaarden
Koppeling naar MS Word templates
Meertalige afdrukken of email

Gebeurtenissen

Verslaglegging contactmomenten (bezoek, telefoon, etc)
Beschikbaar binnen vrijwel iedere module (relaties, offertes, projecten, etc)
Outlook Addin t.b.v. aanmaken gebeurtenis
Emailen van uw verslag in PDF formaat.

Mailingen

Per mailing zelf controle over de mailingstatussen
Per mailingstatus een afzonderlijke boodschap mogelijk
Meesturen bijlagen mogelijk
Opvolging van deelnemers per mailingstatus
Mailing in de vorm van email of MS Word afdrukken
Opdracht

Verkooporders

Eenvoudig van offerte naar order inclusief onderliggende calculaties
Stamgegevens klant
Mogelijkheid tot afwijkende afleverrelatie of afleveradres
Mogelijkheid tot afwijkende factuurrelatie of factuuradres
Verkoophalt
Waarschuwingen kredietinformatie
Leverdata bewaking
Orderbevestiging
Direct inzicht in status, inkoopbehoefte, voorraad, urenregistratie, leveringen, facturen, etc.
Garantie- en serviceorders
Afzonderlijke afleverdata per orderregel
Deelleverigen en deelfacturatie
Vooruitfacturering

Productieaansturing

Flexibele productieaansturing
Automatische voorraadreserveringen (reserveringen op voorraad, inkoop, vrije productie)
Combineren van gelijke producten in verschillende verkoop
Optimale seriegrootte productie
Aansturing m.b.v. werkkaarten, MUK, barcode, etc.
Wijzigen vrijgegeven producteorders (toevoegen, vervangen materiaal en/of bewerkingen)
In productie zijnde bewerkingen uitbesteden
Materiaalregistratie a.d.h.v. voorcalculatie
Urenregistratie a.d.h.v. voorcalculatie
Inzicht in inkoopbehoefte
Productieplanning

Nacalculatie

Nacalculatie real-time beschikbaar (tijdens productieproces)
Vergelijk voorcalculatie met werkvoorbereiding met nacalculatie t.b.v. resultaat bepalingen
Inzicht in nacalculatie op ieder niveau van de stuklijst (per bewerking, materiaal of halffabrikaat)
Directe link naar materiaalherkomst (productieproces, inkoop, telling, etc)

Expeditie / pakbonnen

Mogelijkheid tot deelleveringen
Combineren verschillende verkooporders op de pakbon
Expediteurgegevens
Koppeling verschillende expediteurs (UPS, GLS, etc)
Track en trace gegevens
Verzendkostcalculatie
Verzendlijsten / vrachtbrieven
Retouren verkoop

Service / producten

Geleverde producten afzonderlijk beheren (machine, serienummers)
Serviceintervallen
Registratie van modificaties
Notities
Standtijdenregistratie

Abonnementen

Vastleggen stamgegevens abonnement
Meerdere looptijden binnen zelfde abonnement
Automatisch periodiek facturatieadvies

Activiteiten

Cursus- en/of bijeenkomstenregistratie
Activiteitenbegeleiding
Activiteit deelnemers incl. deelnemerslijst, afmeldingen, etc
Locatiebeheer
Integratie met mailingenmodule t.b.v. uitnodingen deelnemers
Activiteitfacturati

Meldingen

Project

Projecten

Vastleggen stamgegevens project
Verschillende facturatiemogelijkheden (aanneemsom, regie, termijnen, etc)
Actiegericht plan van aanpak (PvA)
Projectplanning
Afroeporders
Projectteam
Deelprojecten
Projectpartners
Budgetten
Artikelen en voorraad

Artikelen

Stamgegevens algemeen
Stamgegevens inkoop
Stamgegevens verkoop
Stamgegevens eenheden
Stamgegevens voorraadregistratie
Alternatieven
Artikelrevisie
WhereUsed (offerte, order, levering, inkoop, etc)
Import artikelen (MS Excel)

Stuklijsten (eindproducten / halffabricaten)

 • Uitbesteding
 • Import Teken- / PDM – / PLM pakket
 • Import MS Excel

Voorraad

Geautomatiseerde behoefte gedreven voorraad
Meerdere waarderingsmogelijheden (VVP, WAC, Historische prijs (FIFO))
Minimale en maximale voorraad
Voorraadtellingen
Economische-, technische-, vrijevoorraad
Magazijnlocaties
Logregistratie wie welke voorraad muteert
Afkeurmagazijnen
Servicebussen als apart magazijnlocatie
Magazijnuitgifte d.m.v. magazijnbonnen
Gesloten of open voorraadmagazijn
Eenvoudig inzicht in voorraadreserveringen
Handmatig ingrijpen op voorraadreserveringen
JIT (Just In Time) voorraadreserveringen
Batchnummer registratie t.b.v. tracebility
Barcode materiaalregistratie

Verkoopprijsafspraken m.b.v. staffels

Meerdere prijslijsten samen te stellen
Zelfde prijslijst aan meerdere klanten koppelen
Prijsafspraak mogelijk op artikelgroep of artikelniveau
Vaste prijs of procentuele korting mogelijk
Prijsstaffels op basis van aantallen
Afdrukken van prijslijsten
Automatisch gebruik van prijsafspraken in offertes en verkooporders.
Inkoop

Inkoopaanvragen

Automatische aanmaak van aanvraagadvies bij vervallen van inkoopprijs
Registratie van lopende inkoopaanvragen
Eenvoudig promoveren van aanvraag naar inkooporder

Inkooporders

Vastleggen van stamgegevens inkooporders
Beheren van leverdata
Deelleveringen
Meerdere inkoopbehoeftes combineren tot één inkooporder
Bestelsignalering (inkoopadvies) verkooporders, productie, vrije voorraad, minimale voorraad, etc
Controle op ideale bestelgrootte
Retouren inkoop

Inkomende goederen

Ingangscontroleregistratie
Directie leveringen mogelijk
Etiketten
Vastleggen batchnummers leverancier
Direct inzicht in openstaande leveringen
Overzichten backorders
Financieel

Verkoopfacturen

Facturen aanmaken van: offerte, order, pakbon, project, abonnement, losse factuur, etc.
Creditfacturen – rechtstreeks aan te maken van oorspronkelijke factuur
Vooruitbetalingen op order en /of projectniveau
Automatisch verrekenen vooruitbetalingen
Combineren van meerdere pakbonnen / order op één factuur
Vastleggen betalingen
Meertalige afdrukken / emailen
Proeffacturen
Herinneringen / aanmaningen

Inkoopfacturen

Inkoopfactuur aanmaken van geregistreerde levering
Automatische controle of afwijking prijzen of aantallen
Verrekenen verzendkosten

Memoriaal boekingen

Financiële journalisering

Koppeling boekhoudpakket

Export verkoopfacturen
Export inkoopfacturen
Export memoriaalboekingen
Export journaalposten
Import betalingsgegevens verkoopfacturen
Import betalingsgegevens inkoopfacturen

Meerdere administraties

Management

Decompositie

Geintegreerde visuele managementtool waarbij op eenvoudige wijze meerdere doorsnedes getoond worden. (omzet, uren, kosten, etc)
Snelle en grafische weergave van ingewikkelde datastructuren
Een grootheid (b.v. omzet, uren) kan in verschillende dimensies (tijd, werknemer, etc) bekeken worden
Automatisch gegenereerde staaf– en taartdiagrammen
Zoommogelijkheden naar onderliggende data (facturen, orders, urenregistraties)
Import van gegevens uit externe bronnen

Indicatoren

Zonder extra registraties inzicht in door uzelf gedefinieerde prestatie-indicatoren
Diverse beoordelingsmethodieken: streefwaarde, hoger is beter, lager is beter
Door middel van een ’verkeerslicht’ (rood, geel of groen) direct inzicht in hoe uw organisatie er voor staat
Grafiek per indicator, met de mogelijkheid voor trends en cumulatieve waarden
Doorzoomen op onderliggende gegevens
Import van gegevens uit externe bronnen

Rapportages

Digitale weergave van uw rapportages
Vrij sorteren, groeperen en filteren op alle kolommen binnen de rapportage
Export naar MS Excel, PDF, XML, HTML, etc.
Afdrukmogelijkheid
Geavanceerde periode-keuze
Doorzoomen naar onderliggende gegevens

Prognoses

Workflow

Standaard Workflows

Digitaal kunnen aansturen van al uw bedrijfsprocessen
Per processtap geeft u een verantwoordelijke, tijdspad en acties aan
De workflowmodule zorgt voor een automatische opvolging van acties volgens het onderliggende schema en de ingestelde verantwoordelijken
Elke verantwoordelijke wordt op het juiste moment binnen het bedrijfsproces ingeschakeld
Workflow daadwerkelijk geïntegreerd in uw operationele systeem
Workflowtaken verdeeld over afdelingen, postvakken en werknemers
 • Standaard actie-workflow
 • Standaard offerte-workflow
 • Standaard order-workflow
 • Standaard expeditie-workflow
 • Standaard factuur-workflow
 • Standaard afwijkingen-workflow
 • Overige workflow in overleg en o.b.v. templates afgestemd op uw situatie
Kwaliteit

Afwijkingen

Verbeteringen

Klantevaluatie

Projectevaluatie

Leveranciersbeoordeling

 • Leverancier
 • Inkomende goederen

Goederen beoordeling

Organisatie

Agenda

 • Agendagroepen
 • Agendarechten
 • Synchronisatie MS Outlook

Werknemers

 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Salaris
 • Ziektemeldingen
 • Middelenbevoegdheden
 • Organisatiestructuur
 • Verlof- en vakantieregistratie

Urenregistratie

 • Uursoorten
 • Tijdassen / roosters
 • Tarieven
 • Urenautorisatie
 • Barcode urenregistratie
 • Export t.b.v. loonadministratie
 • Declaratie- en onkostenregistratie
 • Materiaalverbruik registratie

Middelen

 • Keuring
 • Kalibratie
 • Service en onderhoud
 • Bevoegde werknemers

Kennisbeheer

Rechten

 • Gebruikers
 • Bevoegdheden

Systeembeheer

 • Signaleringen
 • Lijsten
 • Vertaalmogelijkheid schermen