Vragen? Bel: 0528 82 00 50

Big Data wordt alleen maar groter

De wereld van data verandert in snel tempo. Er wordt steeds meer data geproduceerd en opgeslagen. Iedere dag wordt er wereldwijd een slordige 2,5 triljoen bits aan data aangemaakt. De verwachting is dat de jaarlijkse groei van data met 50% toeneemt. Big Data wordt alleen maar groter en relevanter: ERP & Big Data biedt kansen voor ieder bedrijf. Niet voor niets is Big Data een van de componenten van Syntri Connect World.

Inzicht en voorspelkracht

“Syntri Connected World is de visie van Syntri ERP op de door techniek en informatie via internet verbonden wereld om ons heen. Mens, apparaat, software, machine en proces staan meer en meer in verbinding. We willen alles weten en het liefst zo snel mogelijk: realtime!”, geeft René Oosterhoff, directeur Syntri ERP aan. “ In producerende bedrijven stuurt ERP bedrijfssoftware op basis van beschikbare informatie processen. Veel ERP houdt echter op bij de grenzen van de bedrijfsprocessen waar mensen producten maken. En dat, terwijl de wereld om die processen zoveel groter is en zoveel relevante informatie bevat waarmee we beter, voorspelbaarder, eerder, efficiënter en hoogwaardiger kunnen sturen. In de Connected World koppelen we diverse informatiebronnen (apparaten, machines, andere softwaresystemen) binnen en buiten het bedrijf, met als doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Al die informatie wordt onderzocht op relevantie en waar van toepassing doorgesluisd naar ERP. Soms is alle informatie relevant – bij één op één koppelingen met bij voorbeeld tekenpakketten – soms slechts kleine verzamelingen, bijvoorbeeld via sensoren verzamelde machinedata.”

De bedrijfsfilm van Syntri ERP verbeeldt op
treffende wijze de Syntri Connected World.

Kansen voor ieder bedrijf

“Startpunt om Big Data bronnen te koppelen aan Syntri is het opstellen van een data businesscase. Wat levert het een klant op? Met name data die nog niet wordt gebruikt is interessant voor een 1e pilot. Die data koppelen we vervolgens aan een strategische doelstelling, bijvoorbeeld de klanttevredenheid verbeteren of de omzet verhogen. Deze opzet werkt stimulerend voor ondernemers. Wij merken dat het MKB vaak nog zoekende is hoe Big Data voor hen kan werken. ‘Is het niet te groot voor mijn organisatie?’ vragen ze zich dan af. Big Data koppelen aan ERP is voor alle bedrijven interessant. Het biedt unieke inzichten, maar ook new business opportunity’s en samenwerkingsvormen dienen zich aan. De keten staat centraal. Keteninformatie is de troef voor het MKB. Dit is het nieuwe fundament voor efficiënt werken en productinnovatie.”

Voorbeelden nieuwe inzichten koppelen Syntri & Big Data:

  • Het bewaken van in productie zijnde machines/apparaten (eigen of van kant) om verstoring of uitval te voorkomen, door tijdig in te grijpen of zelfs voortijdig onderhoud te doen (predictive maintenance);
  • Het intensief monitoren en analyseren van lopende werkprocessen om uitval of vertraging te voorkomen voorkomen of om het proces meer realtime te volgen (traceability);
  • Het vanuit een ander perspectief analyseren en monitoren van jarenlang verzamelde data in het ERP systeem om te komen tot nieuwe en veranderende inzichten met betrekking tot markt, product, medewerkers of processen;
  • Het koppelen van big data analyses uit externe bronnen aan de bedrijfsresources in het ERP systeem.

Ik daag u uit!

Denkt u nu: ERP & Big Data is niets voor mij, dan daag ik u uit. Dit najaar gaan wij samen met onze partner KxA een seminar organiseren over Erp & Big Data. U wordt daar vroegtijdig over geïnformeerd. Wilt u zich nu al aanmelden, of heeft u vraag over ERP & Big Data? Neem gerust via onderstaand formulier contact met mij op.

Weten hoe wij de vertaalslag voor
jouw bedrijf kunnen maken?

Bij Syntri ERP werken nuchtere, enthousiaste en doelgerichte ontwikkelaars die de doorvertaling kunnen maken van jouw behoefte naar slimme oplossingen. Zodat jij je kunt richten op jouw organisatie en doelen. Nieuwsgierig geworden? Onze vertalers helpen je graag!