Syntri Productie App

Nog betere shopfloor control

SF 001

Ook op de werkvloer efficiënt werken met Syntri: de app voor smartphone en tablet registreert de uren van werknemers en hun (gekozen of toegewezen) productieorders real time. De handling van productieorders en de tijd die hiervoor nodig is, worden dus gelijk vastgelegd in het systeem. Bovendien werken de werknemers altijd met actuele order-informatie.

SF 002

Op dit moment ontwikkelt Syntri ERP nieuwe modules voor de volgende update van de app. Denk aan functionaliteiten voor:

– materiaalverwerking

– inboeken & uitboeken

– voorraadbeheer & magazijn

Vergroot de efficiency en minimaliseer de kans op fouten. Download de Syntri Productie App voor iOS of Android.

SF 003

Neem contact op met uw persoonlijke projectmanager voor vragen over of ideeën voor de appontwikkeling.