Evaluatie nieuwe user interface van Syntri

L&F 003

Ook uw bijdrage is zichtbaar in Syntri

Sinds begin dit jaar is bij alle klanten de nieuwe user interface van Syntri geïmplementeerd. Het finetunen begint nu. Uw opmerkingen en feedback ziet u straks mogelijk terug in Syntri.

Na een korte periode van wennen, zijn de reacties vrijwel unaniem positief. Veelgehoord is dat de user interface er moderner uitziet. Alle feedback is de afgelopen maanden verzameld. Na de evaluatie in juni, heeft Syntri ERP een start gemaakt met de optimalisaties.

De eerste aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd. Anne Kingma, directeur en mede-eigenaar Syntri ERP: ‘We willen dat je op een logische manier door het systeem gaat. Zaken waarvan gebruikers zeiden “joh, dat kan handiger” hebben we onder de loep genomen.’

Onder andere opgelost: een paneel met zoekresultaten dat voor het scherm schoot als je de muis teveel rechts hield, een beter klikbare en in dikte instelbare scrollbar en het consequenter tonen van de scrollbar bij het menu. Navigeren door het menu kan nu met het wiel van de muis of met de tab-toets.

Cosmetisch staat er ook nog een en ander op de planning. ‘Voor beter onderscheid accentueren we de menubalk meer. Daarnaast overwegen we om het aantal kleurstellingen of thema’s uit te breiden.’

Een laatste, technische ingreep, betreft het op een andere manier ontwikkelen en genereren van schermen. ‘Dit doen we om de beheersbaarheid te vergroten, maar het komt ook de uniformiteit van de user interface ten goede. Alle schermonderdelen worden dan op dezelfde manier uitgelijnd, hebben standaard afmetingen en tonen altijd de juiste en dezelfde tabvolgorde,’ legt Anne Kingma uit. ‘Bovendien, de beheersbaarheid van de code brengt een verhoogde stabiliteit en performance met zich mee en een kleinere kans op verstoringen in het systeem.’

De eerstvolgende update vindt plaats in september 2019.