• Gratis demo?
  • Volledige tour van het Syntri Dashboard?
  • Advies voor integratie in uw omgeving? 

Direct contact? Bel: 0528-820050

Implementeren

ERP Implementatie

Vooronderzoek

Tijdens de implementatie van Syntri volgen we nauwgezet het plan dat we gezamenlijk hebben opgesteld na een grondig vooronderzoek voorafgaand aan de definitieve offerte. Dit plan bevat gedetailleerde beschrijvingen van uw bedrijfsprocessen en hoe we Syntri gaan gebruiken om ze te ondersteunen. Het vooronderzoek komt voorafgaand aan de offerte, juist om zowel u als ons te helpen beoordelen of uw bedrijf en Syntri goed bij elkaar passen. Ook wij willen voorkomen dat we een weg inslaan die we niet waar kunnen maken.

ERP Implementatie

Offerte

Onze offertes zijn de basis voor een succesvolle implementatie en samenwerking. We maken gezamenlijk duidelijke afspraken en leggen vast welke toegevoegde waarde wij leveren in de vorm van Syntri modules, configuraties, workflows, rapportages, gegevensmigratie, integraties, eventueel meerwerk en implementatieplanning en go-live. Vanzelfsprekend leggen we ook de financiële kaders duidelijk vast.  

Efficiëntie met Syntri workflow en RPA

0 %

Tijdsbesparing

Minder loopbewegingen

0 %

Procesversnelling

Al uw werk in één scherm

0 %

Faalkostenreductie

Geautomatiseerde overdracht

ERP Implementatie

Implementatiefase

Nadat akkoord op onze offerte starten we gezamenlijk de implementatiefase. We plannen diepgaande inventarisatiesessies, verzamelen benodigde informatie en luisteren aandachtig naar uw medewerkers die met Syntri gaan werken. Wij werken zowel bij u op uw locatie als bij op ons kantoor aan de configuratie van Syntri.

Spelen met eerste versie
Zodra we een eerste versie van Syntri hebben ontwikkeld, installeren we deze op de server. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om alvast met de software te ‘spelen’ en de voortgang in de tijd te volgen.

On-premise of in de cloud
Bij Syntri hebt u altijd de keuze tussen on-premise en cloudgebaseerde oplossingen voor de hosting van Syntri. U hebt bij hosting ook de keuze dit zelf te regelen of het door ons te laten uitvoeren.

ERP Implementatie

Wat verwachten we van u als klant?

Het succesvol implementeren van een nieuw ERP-systeem vraagt om uw actieve betrokkenheid en inspanning. Uw inbreng en leiding in het proces zijn cruciaal voor het welslagen ervan. Hoe actiever uw rol is tijdens de implementatie, hoe meer invloed u hebt en hoe beter het systeem binnen uw organisatie zal worden geaccepteerd.

Om deze reden raden wij aan om een vast intern contactpersoon aan te stellen en deze persoon voldoende ruimte te geven gedurende het implementatieproces. Deze contactpersoon is er niet alleen voor onze consultants, maar vooral ook voor uw eigen medewerkers. Samen met de proceseigenaren vormt deze contactpersoon een projectgroep die een volledig overzicht heeft van alle bedrijfsprocessen. In samenwerking met onze experts kan deze projectgroep weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot de inrichting van Syntri.

Opleiding en livegang

We zetten ons gezamenlijk in tot de volledige inrichting van Syntri gereed is voor de lancering. Maar het succes van het systeem hangt niet alleen af van zijn geschiktheid: gebruikers moeten er ook klaar voor zijn. Ruim voor de livegang begint, starten we daarom met de opleiding van (hoofd)gebruikers. Daarna krijgen alle gebruikers ruim de tijd voor laatste tests en voorbereidingen.

De livegang zelf is een cruciaal moment waarop alles samenkomt en naadloos moet functioneren. Om die reden zijn we erbij aanwezig, om te zorgen voor een vlekkeloze start. Bovendien verdwijnen we na de livegang uiteraard niet: we blijven beschikbaar om te ondersteunen en te waarborgen dat alles soepel blijft verlopen.