• Gratis demo?
  • Volledige tour van het Syntri Dashboard?
  • Advies voor integratie in uw omgeving? 

Direct contact? Bel: 0528-820050

Privacy verklaring

De informatie, diensten en producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Syntri ERP zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Syntri ERP ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

PRIVACYVERKLARING Syntri ERP B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Syntri ERP B.V..

Persoonsgegevens

Syntri ERP B.V. beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in meerdere (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, op grond van de werkgever-werknemer-relatie, vanwege bedrijfsbelang, of op verzoek van de betrokkene. Syntri ERP B.V. verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke (inter)nationale wet– en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met het personeel en het beleid van Syntri ERP B.V..

Beveiliging persoonsgegevens

Syntri ERP B.V. behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Syntri ERP B.V. voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Syntri ERP B.V. beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Syntri ERP B.V. gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Syntri ERP B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan Syntri ERP B.V..

Gegevensverstrekking aan derden

Syntri ERP B.V. deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van of onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

Gegevensverwerking in de praktijk

Syntri ERP B.V. en haar personeel respecteren de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierop wordt toegezien door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zoals ingesteld conform en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen de medewerkers terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming voor vragen en ondersteuning.

Telefoongesprekken en Instant Messaging-berichten kunnen worden opgenomen door medewerkers van Syntri ERP B.V. -support- of serviceafdelingen voor trainings- en coaching-doeleinden of voor de uitvoering van een overeenkomst. Alle belanghebbenden en betrokkenen zullen hierop gewezen worden en er zal gelegenheid worden geboden de registratie (opname) te voorkomen. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Schriftelijke elektronische communicatie wordt  opgeslagen zolang de ontvanger besluit om het bericht te bewaren. Verder is het mogelijk dat berichten gericht permanent worden bewaard. Ook moeten (federatieve) gebruikers van Instant Messaging ervan uitgaan dat conversaties, conference calls, gedeelde schermen of audio conversaties kunnen worden bewaard door Syntri ERP B.V. en/of haar medewerkers. Syntri ERP B.V. -medewerkers worden erop gewezen dat tijdens vertrouwelijke conversaties de identiteit (en legitieme aanwezigheid) van de deelnemers (al dan niet continu) wordt geverifieerd. Iedere deelnemer aan dit berichtenverkeer heeft het recht om registratie en/of opname te verbieden of de conversatie te verlaten.

Externe dienstverleners en andere sites

Als u via een digitale dienst van Syntri ERP B.V. terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website Syntri ERP B.V.

Syntri ERP B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt. Syntri ERP B.V. verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Cookies

Syntri ERP B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Syntri ERP B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Bewaren van persoonsgegevens

Syntri ERP B.V. zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal Syntri ERP B.V. zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Syntri ERP B.V. is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door Syntri ERP B.V. zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Syntri ERP B.V. via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Syntri ERP B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Veengang 1
8431 NJ Oosterwolde
E-mail: info@syntri.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Syntri ERP B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2019.