Vragen? Bel: 0528 82 00 50

Verkoop

De afspraken met de klant zijn gemaakt en je weet wat je moet gaat doen. Maar hoe leg je dat vast? Dat kan op erg veel manieren.

De ‘normale’ order kennen we allemaal. Maar wanneer er veel afspraken tussen klant en leverancier zijn gemaakt, is dit niet te vangen in een normale order. Daarom hebben we raamcontracten voor afspraken die wel op hoofdlijnen vastgelegd zijn, maar in loop van de tijd nog nader ingevuld kunnen worden.

Syntri kent ook abonnementen en strippenkaarten waar de focus op urenafspraken ligt. Maar ook op activiteiten voor het organiseren van bijeenkomsten (bijvoorbeeld opleidingen en seminars) waar meerdere mensen aan deel kunnen nemen. En tot slot de meldingen voor helpdesk en serviceverleners.

Dit zijn allemaal manieren om de afspraken met je klant vast te leggen zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan en zodat je weet welke prestatie je moet leveren tegen welke voorwaarden.

Nieuw in Syntri is de mogelijkheid om orders (inkoop/verkoop) digitaal uit te wisselen met het ERP systeem van de klant. Syntri koppelt met Gatewise en Gatewise koppelt weer met andere systemen. Deze innovatie levert je winst op in zowel tijd als kwaliteit.
Beknopt

  • Orders;
  • Raamcontracten / afroeporders – verkoop;
  • Strippenkaarten (klantniveau);
  • Abonnementen (incl. facturatie);
  • Activiteiten;
  • Meldingen;
  • MS Outlook Plug-in voor toevoegen als order;
  • Koppeling SmartPart – Orders;
  • Syntri System Integrator/ SCSN (voor verkooporders).