Syntri cursus en opleiding

Vergroot de kennis van Syntri in uw organisatie en houd het rendement hoog

U investeert jaarlijks geld in uw automatisering in het algemeen, en in Syntri in het bijzonder. Bij goed gebruik draagt Syntri fiks bij aan een efficiëntere samenwerking in uw bedrijf. Haalt u alles eruit wat erin zit?  Wij dragen graag bij aan een optimaler gebruik van Syntri. Daarom bieden wij cursussen op maat aan.

De cursussen zijn er voor elke vraag:

  • introductiecursussen voor nieuwe medewerkers
  • basiscursussen
  • opfriscursussen
  • verdiepingscursussen (in specifieke functionaliteiten)

In een intakegesprek met u of uw medewerker(s) bepalen we de precieze behoefte en de uitdaging die er in uw bedrijf ligt. Aan de hand daarvan stellen we de cursus samen.

Praktische informatie

  • De cursussen vinden plaats in Oosterwolde
  • De cursus is geënt op de inrichting van Syntri in uw eigen bedrijf
  • Elke cursus is zo opgezet dat u er direct profijt van heeft
  • Veel praktijkvoorbeelden, tips en directe implementatie
  • 1 tot 2 dagdelen
  • Na de cursus blijven wij helpen

Wilt u meer informatie: neem gerust contact op met René Oosterhoff via r.oosterhoff@syntri.nl.